Obchodní podmínky

Provozovatelé:

Sídlo firmy:

ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., Veřovice 653, 74273
firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka č. 354 36
IČ: 28625455
DIČ: CZ28625455
jsme plátci DPH


Provozovna firmy a korespondenční adresa:

ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., 1. Máje 103, Ostrava, 703 00,

(budova In Park)

Provozní doba:
na objednávku po předchozí domluvě

Obchodní podmínky pro nákup služeb platné

od 1. 12. 2022:


Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.


Platba kurzů, seminářů a přednášek probíhá:
 • převodem z účtu na základě vystavené faktury, kterou klient obdrží emailem nebo poštou, na základě jeho internetové přihlášky
 • v hotovosti při zahájení kurzu (pouze v případě, že se jedná o přihlášení na kurz těsně před zahájením kurzu-např. 1-2 dny před zahájením)
 • v hotovosti v dostatečném předstihu (určeném pořadatelem)
Splatnost kurzovného:
 • Standardní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové nebo písemné přihlášky bez ohledu na datum zahájení kurzu.
 • Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné dohody.
 • V případě, že je přihláška na kurz provedena méně než 14 dní před kurzem, je splatnost kurzovného kratší než 14 dní.
 • Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami,a že s nimi souhlasí.

Elektronická přihláška na akci (kurz,seminář, přednášku) je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, nezaplatí-li klient vystavenou fakturu, či neodešle platbu složenkou podle propozic).


Storno podmínky při stornu akce (kurzu, semináře, přednášky) ze strany klienta:

1. Storno do 14 dnů před zahájením akce – administrativní storno poplatek 750,- Kč vč. DPH

2.  Storno 13-7 dní před zahájením akce 20% z ceny akce vč. DPH – minimálně však 1000,-Kč vč.DPH

3. Storno 6-3 dny před zahájením akce 50% z ceny akce vč. DPH

4. Storno 2-1 den před zahájením akce 100% z ceny akce vč. DPH

5. V případě, že klient neučiní storno vůbec a na akci, na kterou byl závazně přihlášen, se nedostaví, platí pro storno podmínky ujednání dle bodu 4.

6. V případě souhlasu klienta je možné celou zaplacenou částku převést na pozdější termín dané akce nebo akci jinou (bez sankcí-v plné výši)

7. Klient taktéž může za sebe pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu, či v náhradním termínu akce

8. Po zahájení kurzu, na který klient nastoupil, není možné kurz stornovat a vrácení kurzovného není možné

9. Storno akce je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo emailem z emailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce (na adresu: david@zazrakyduse.cz) a vychází se z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele učiněné stejnou formou jako bylo učiněno storno ze strany klienta.

10. Zákazník má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (závazné objednávky akce-kurzu, semináře, přednášky), a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky akce (kurzu, semináře, přednášky).   Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo emailem (na adresu: david@zazrakyduse.cz) a vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět prodejci-provozovateli.


Storno podmínky při stornu akce ze strany organizátora-provozovatele:

1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu nebo přesunout kurz do náhradního termínu v případě nenaplnění standardního počtu účastníků, tzn. minimální počet účastníků se rozumí 4 osoby každého konkrétního kurzu, nebo když provozovatel nebude z mimořádných důvodů schopen zajistit kurz.

2.    V případě zrušení kurzu ze strany provozovatele má klient právo na nový termín kurzu nebo na zrušení smlouvy a vrácení 100 % ceny kurzu, kterou klient již uhradil na účet provozovatele. Klientu nevzniká nárok na žádnou finanční náhradu za platby uskutečněné třetím osobám v souvislosti s přihláškou klienta na kurz provozovatele. Vrácení zaplacené ceny kurzu bude uskutečněno nejpozději do 30 dnů od storna kurzu.

3.    O zrušení kurzu provozovatel informuje klienta bez zbytečného odkladu poté, kdy bylo o zrušení rozhodnuto, a to na kontaktní adresu sdělenou klientem v objednávce na kurz.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (obsažených v přihlašovacím či nákupním formuláři umístěným na webovém rozhraní) správcem ZÁZRAKY DUŠE s. r. o. a Bc. David Rozbroj – nám. Míru 18, Frenštát p.R., 74401 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne poskytnutí těchto údajů. Zároveň je si vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi přihlašovacího či nákupního formuláře byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity provozovateli pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu provozovatelů.

Více o ochraně osobních údajů naleznete zde: Ochrana Osobních Údajů GDPR


Obchodní podmínky pro nákup zboží:
 1. Nákupní řád

1.1. Základní ustanovení

1.2. Způsob doručení a platba za zboží

1.3. Doba dodání

1.4. Zásilky do zahraničí

 1. Reklamační řád
 2. Odstoupení od smlouvy
 3. Prohlášení o ochraně osobních údajů
 4. Nákupní řád

Nákupní řád upravuje vztahy a vymezuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetových stránek www.zazrakyduse.cz


Provozovatel – dále jen Prodávající

ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., nám. Míru 18, Frenštát p.R., 744 01 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka č. 354 36 IČO 28625455

DIČ: CZ28625455

jsme plátci DPH

Zákazník – dále jen Kupující

je každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku.

1.1.Základní ustanovení

.   Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem, a zákonem na ochranu spotřebitele.
.   Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
.   Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
.   Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
.   Ceny zboží a manipulačních poplatků jsou platné do přijetí potvrzení objednávky.
.   Kupující se zavazuje vyplnit objednávku pravdivě a odebrat objednané zboží.
.   Prodávající si vyhrazuje právo nezrealizovat objednávku, jestliže jsou údaje v objednávce evidentně vadné.
.   Prodávající si vyhrazuje právo neprovést objednávku kupujícímu, který opakovaně nepřevzal zboží či má splatný dluh vůči prodávajícímu.
.   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

1.2. Způsob doručení a platba za zboží

Dobírka

.   Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. K ceně za zboží připočítáváme poštovné a balné, které je vždy uvedeno u jednotlivých položek v nabídce zboží a je odvozeno od objemu a váhy zboží. Celkovou částku zaplatíte při převzetí zásilky.
.   Pokud vás poštovní doručovatel nezastihne na místě doručení na první pokus, zůstane zásilka uložena na vaší dodací poště po dobu 15 dnů .

Osobní odběr

.   Ve své objednávce máte možnost zvolit jako způsob doručení osobní odběr  v naší provozovně na ulici 1.Máje 103,703 00 Ostrava Vítkovice (viz Kontakt).
.   Jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí, budete informováni zprávou na vaši e- mailovou adresu nebo telefonicky. Den a čas vyzvednutí je nutno předem domluvit emailem či telefonicky.
.   Úhradu provedete hotově při převzetí bez dalších poplatků.

1.3. Doba dodání

 • Zásilku expedujeme nejpozději do 14 pracovních dnů. Česká pošta pak garantuje doručení zásilky v rozmezí 3 pracovních dnů. Zboží vám tedy bude doručeno v průběhu 17 pracovních dnů. Pokud by se ve výjimečných případech měla dodací lhůta změnit, budeme vás informovat e-mailem nebo telefonicky.

1.4. Zásilky do zahraničí

 • V současné době z provozních důvodů zásilky do zahraničí neexpedujeme.
 1. Reklamační řád
 • Naše firma se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele. Při reklamaci zašlete prosím reklamované zboží společně s kopií námi vystavené faktury či paragonu a popisem vady na naši korespondenční adresu (viz Kontakty) jako doporučený poštovní balík.
 • Dobírková zásilka nebude přijata. Zároveň uveďte, zda v případě kladného vyřízení reklamace chcete reklamované zboží vyměnit za zboží bezvadné či zda chcete vrátit kupní cenu.
 • Jestliže se rozhodnete pro druhou možnost (vrácení kupní ceny), zašlete nám číslo vašeho bankovního účtu, kam mají být peníze zaslány nebo kontaktní adresu, kam budou zaslány poštovní poukázkou, v opačném případě bude prodávající vycházet z údajů uvedených v objednávce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.
 1. Odstoupení od smlouvy
 • Zákazník má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (objednávky zboží), a to do 14 dnů od převzetí zásilky. Při odstoupení od smlouvy zašlete zboží a kopii námi vystavené faktury jako doporučený poštovní balík zpět na naši adresu v uvedené lhůtě. Určující je datum doručení zpět prodejci. (viz Kontakty). Dobírka nebude přijata.
 • Akceptováno bude pouze zboží řádně zabalené, nepoškozené a nepoužité a nejevící známky opotřebení. Jakmile převezme prodávající zboží zpět, je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající kupní ceně a náklady kupujícího, v souvislosti s doručením zboží při prodeji a s doručením zboží v souvislosti s odstoupením, a to nejpozději do 14ti dnů na uvedené číslo účtu či kontaktní adresu.
 • Prodávající vrátí kupujícímu náklady na doručení v ceně odpovídající cenám České pošty, pokud kupující použije jiný způsob doručení, pak rozdíl v této ceně jde zcela na jeho účet (§ 1832 občanského zákoníku).
 • Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu vzniklou na zboží, které vzniklo na zboží v souvislosti s jiným nakládáním, než jaké bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (§ 1833 občanského zákoníku).
 1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si důvěry svých klientů, a chráníme vaše data před zneužitím – v našem internetovém obchodě je dodržován zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací, vaše důvěrné údaje nebudou poskytnuty dalším stranám, slouží jen pro komunikaci s vámi a pro vyřízení vašich objednávek.

Více naleznete na: Ochrana Osobních Údajů – GDPR